Сметки за средства на клиенти на ЧСИ – дълг

IBAN: BG81BPBI79461063597903
BIC: BPBIBGSF
Юробанк България
Титуляр: ЧСИ Ана Рашева Рашева

IBAN: BG20CECB979050G2825700
BIC: CECBBGSF
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
Титуляр: ЧСИ Ана Рашева Рашева

IBAN: BG63STSA93000023215906
BIC: STSABGSF
Банка ДСК
Титуляр: ЧСИ Ана Рашева Рашева

Сметки за такси и разноски на ЧСИ – такси

IBAN: BG38BPBI79461063597901
BIC: BPBIBGSF
Юробанк България
Титуляр: ЧСИ Ана Рашева Рашева

IBAN: BG47CECB979010G2825701
BIC: CECBBGSF
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
Титуляр: ЧСИ Ана Рашева Рашева

IBAN: BG53STSA93000023215892
BIC: STSABGSF
Банка ДСК
Титуляр: ЧСИ Ана Рашева Рашева

Сметки за допълнителни такси - хонорари за вещи лица и други разноски:

BAN: BG20CECB979010G2825702
BIC: CECBBGSF
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
Титуляр: ЧСИ Ана Рашева Рашева

BAN: BG54BPBI79461063597904
BIC: BPBIBGSF
Юробанк България
Титуляр: ЧСИ Ана Рашева Рашева